מלוס

מלוס

ההצגה היא אלגוריה מודרנית אודות סיפור עתיק. מדובר באי שכל תושביו נרצחו באכזריות ע"י צבא אתונה בזמן מלחמת הפלופונז.

נכתב כתרגיל בכתיבת מחזה לשיעור של אלכס מיימון ושולמית בת דורי כשגרשון שקד ראש החוג.

ששון גבאי וצביקה הלפרין, שלמדו עם אמן, שיחקו שניים מחבורת בריוני אתונה.