מעות של חוכה

מעות של חוכה

עיבד אמנון בקר על פי שלום עליכם

(המחזה הוצג בשנות השבעים ע"י חוג לדרמה ביזרעאל)