קלנועיות חמורית

מה זה קלנועיות חמורית ?

 "קלנועיות חמורית" היא סיסמה, בה נחתמו יותר מארבע מאות  רשימות משעשעות, שפורסמו בשנים האחרונות, ועדיין מופיעות, (לעיתים) בעלון השבועי של קב' יזרעאל.

חלק מאותן רשימות, נדפסו בספר – בהוצאה עצמית של המחבר.

 מקור הכינוי –  ביטוי שרווח ביזרעאל בשנות הששים של המאה שעברה:"חמוריות נמרית".  הכוונה הייתה לאפיין מעשה או אירוע או התבטאות, בהשוואתם לטפשות של נמרים ולגבורה של חמורים. למשל:  שביתת הימאים הנודעת אז, בנמל חיפה, שגררה נזקים ושפך דם, נמשלה לחמוריות נמרית.   ברוח זו כתב אז אמנון בקר (שהיה לצייר רק בגיל חמישים וארבע), סידרת סאטירות מרירות על הווי הקיבוץ. אלה פורסמו בעלון יזרעאל.

 ב1999 , בעקבות יציאתו לאור של ספר היובל של הקיבוץ, חזר אמנון בקר להגיב על כמה עניינים שנזכרו בספר.   הרשימות הללו הן פחות מרירות, אם בכלל. הכותב נסחף בחזרה לכתיבה ושלל הרשימות תפח ופרץ לכל עבר: אל ילדותו ונעוריו, אל השנים הראשונות ביזרעאל, אל תמונת עולמו בכלל, אל הווייתו ומשמעות קיומו של הקיבוץ כיום ואל תקווה לימים באים.

 חרף המציאות המרה, התואר "חמור", שרד מהרשימות ההן.  ה"קלנועיות" נובעת מהעובדה שאמנון בקר, שהיה בן שבעים פלוס ארבעה מעקפים, נזקק לקלנועית בשביל להתנהל בעלייה.

לרשימת הקלנועיות –